Tutaj rozpocznij pisanie artykułu. Zacznij od tytułu. W jaki sposób napisać dobre CV? CV, czyli curriculum vitae to łacińska nazwa życiorysu. W Polsce najczęściej używa się skrótu CV lub po prostu życiorysu. Dokument ten służy przedstawieniu potencjalnemu pracodawcy Twoich doświadczeń zawodowych, wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności.  Przygotowując CV warto pamiętać, że:

 • najważniejsze informacje powinny znaleźć się na pierwszej stronie;
 • treść CV powinna być napisana czytelnie i zrozumiale, unikaj informacji niepotrzebnych pracodawcy;
 • CV powinno być zgodne z prawdą, w przypadku wystąpienia nieścisłości istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że stracisz pracę;
 • CV powinno być konkretne i zwięzłe, pisz o tym co jest ważne dla zajmowanego stanowiska;
 • unikaj zbytecznego wypełniania CV informacjami, stosuj akapity i wypunktowania;
 • CV powinno być structured, czyli poukładane w logiczny sposób;
 • CV powinno być dostosowane do ogłoszenia, aktualne i zgodne ze wzorem;
 • CV powinno być zapisane w formacie PDF, aby zapisane informacje nie zostały zmienione.

Ogólnie rzecz biorąc, CV to bardzo ważny dokument. Warto poświęcić mu odpowiedniej uwagi i czasu. Pamiętaj, że to właśnie ono będzie decydowało o tym, czy dostaniesz wymarzoną pracę, czy też nie. Przygotowując CV warto pamiętać o kilku podstawowych elementach, które powinno ono zawierać, są to:

 • dane osobowe – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;
 • wykształcenie – szkoła, kierunek studiów, rok ukończenia;
 • umiejętności – języki obce, obsługa komputera, prawo jazdy, inne;
 • doświadczenie zawodowe – praca, stanowisko, rok rozpoczęcia i zakończenia pracy, odpowiedzialności, osiągnięcia;
 • hobby – zainteresowania, aktywności dodatkowe.

Przygotowując CV warto pamiętać również o kilku ważnych zasadach. Są to:

 • nie popełniaj błędów gramatycznych i ortograficznych;
 • nie kopiuj bezpośrednio ze strony internetowej;
 • nie używaj skrótów;
 • nie rozpisuj się zbytnio;
 • nie popadaj w skrajności – CV nie powinno być ani zbyt krótkie, ani zbyt długie;
 • nie używaj słów takich jak „ja”, „my”, „mój” itp.;
 • nie używaj czcionki większej niż 12 pkt.;
 • dopasuj CV do ogłoszenia;
 • pamiętaj, że CV możesz przygotować w formie papierowej lub elektronicznej;
 • nie popełniaj błędów;
 • zachowaj porządek w swoim CV.

Pamiętaj, że CV to twoja wizytówka. Powinno być czytelne, przejrzyste i zawierać tylko te informacje, które są istotne dla przyszłego pracodawcy.

Powrót do góry
facebook