Ten przedmiot jest niedostępny. Przeglądaj podobne produkty w kategorii: Zawodowe
Edukacja i nauka Kursy, szkolenia, warsztaty Zawodowe Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)
 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

firmowe
Dodano: 19 lipca 2023
|
ID oferty: 7321

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Ramowy program szkolenia (kliknij)

 • Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • Terroryzm i metody jego finansowania;
 • Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
 • Symptomy i etapy prania pieniędzy:
 • Raje podatkowe;
 • Karuzele podatkowe;
 • Listy sankcyjne;
 • Nietypowe działania Klientów;
 • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
 • Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
 • Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
 • Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
 • Krajowa ocena ryzyka;
 • Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
 • Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
 • Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
 • Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
 • Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
 • Kontrola instytucji obowiązanych;
 • Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
 • Biblioteka AML;
 • Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatniczych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

 • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
 • instytucji obowiązanej,
 • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
 • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
 • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
 • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Ogłoszenia podobne

Cena: 229 zł

Telefon: 792794008 pokaż
Użytkownik: @kurswiedzy
Powrót do góry
facebook