miasto

Stary Sącz to 9-tysięczna miejscowość położona w województwie małopolskim, dokładniej w powiecie nowosądeckim. Jest to jedno z najstarszych miast w Polsce, które leży na szlaku bursztynowym. To tutaj można podziwiać wiele zabytków i zagłębić się w bogatej historii, którą opowiadają. Stary Sącz to miasto nie tak popularne wśród turystów, dlatego ma swój wyjątkowy urok niezakłócony przez gwar i tłok. Warto tu przyjechać!

Historia Starego Sącza

Pierwsze wzmianki dotyczące miejscowości to połowa XIII wieku, kiedy to obecny Stary Sącz otrzymał swoje prawa miejskie. Wtedy tereny należały do księżniczki węgierskiej Kingi, które otrzymała od Bolesława Wstydliwego jako posag. W XV wieku miasto uległo zniszczeniu w wyniku działań Zygmunta Luksemburskiego. W XVII wieku gościem w Starym Sączu był Jan III Sobieski, który po bitwie pod Wiedniem przyjechał tu pokłonić się pamięci księżnej Kingi. Po rozbiorach Stary Sącz wchodził w skład Galicji, a do Polski wrócił w 1918 roku.

Cenne zabytki i atrakcje miasta

Wśród najważniejszych zabytków należy wymienić rynek będący przykładem architektury średniowiecznej – do końca XVIII wieku stał na nim rynek, jednak nie podjęto się nigdy jego odbudowy. Unikatowym zabytkiem jest „Dom na Dołkach” z XVII wieku, gdzie aktualnie działa muzeum regionalne. Także warto zobaczyć klasztor Klarysek, który oryginalnie był założony przez wspomnianą księżnę Kingę. Po śmierci swojego męża, Bolesława Wstydliwego, sama wstąpiła do tego klasztoru. Przy klasztorze znajduje się gotycki kościół św. Piotra i Pawła z barokowymi polichromiami wewnątrz, kore obrazują życie fundatorki świątyni.

W Starym Sączu oprócz zabytków jest też wiele innych atrakcji. Odbywa się Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Można wybrać się do Popradzkiego Parku Krajobrazowego, skorzystać z różnych szlaków rowerowych i pieszych.

Powrót do góry
facebook